LC sped - Expresní, certifikovaná doprava, přeprava zásilek do Německa, ISO dopravce

LC sped s.r.o. - expresní přeprava zásilek LC sped s.r.o. - expresní přeprava zásilek

LC sped s.r.o. - ČSN EN ISO 9001

LC sped s.r.o. - ČSN EN ISO 9001

Politika kvality

Politika kvality je závazná pro všechny pracovníky a vyžaduje jejich efektivní spolupráci v zájmu dosažení stálého zvyšování úrovně kvality.

Odpovědnost za kvality nesou pracovníci na všech úrovních a funkcích, přičemž každý pracovník je odpovědný za kvality své práce a každý vedoucí pracovník je odpovědný za kvality prací prováděných pod jeho vedením.

Vedení společnosti je garantem skutečnosti, že zajišťování kvality prováděných prací je nedílnou součástí filosofie organizace. Jeho povinností je koncepci důsledně prosazovat a poskytovat účinnou pomoc vytvářením finančních, materiálních a personálních podmínek, včetně potřebného výcviku a školení.

Ověřování plnění politiky kvality je prováděno systémem interních auditů, jejichž výsledky jsou pravidelně analyzovány za účelem zlepšování výsledků společnosti.

Politika kvality navazuje na závazek, který společnost přijala a přihlašuje se, že při své činnosti bude používat tyto zásady managementu kvality:

Jednatel organizace je přesvědčen, že zavedením a uplatňováním všech zásad řízení managementu kvality se zlepší postavení organizace na trhu v předmětu podnikání. Plnění shora uvedených zásad a cílů povede k vyšší kvalitě provedených akcí, k vyšší efektivitě činností, zvýšenému uznávání kvality a spolehlivosti organizace.

V Praze dne 01.12.2017

Lukáš Černý – jednatel organizace